“Bezpłatne podręczniki w bibliotece szkolnej”

Zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy na warsztaty “Bezpłatne podręczniki w bibliotece szkolnej”

TERMIN: 19.05.2015r. (wtorek), godzina 15.30
LICZBA GODZIN: 3
KOSZT: 15 zł
PROWADZĄCA: Iwona Müller (doradca metodyczny do spraw bibliotek szkolnych w Katowicach)

Szkolenie odbędzie pod warunkiem zebrania grupy 20 osób.

MIEJSCE: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Chętnych prosimy o telefoniczne: (32) 72-93-210 lub pocztą e-mail: belsner@podn.wodzislaw.pl, potwierdzenie udziału do 18.05.2015 r. godzina 12.00 (poniedziałek)

Cele warsztatu:
Zaznajomienie uczestników z zasadami ewidencji, inwentaryzacji i udostępniania bezpłatnych podręczników oraz wypracowanie regulaminu udostępniania i procedur ewidencjonowania i udostępniania podręczników w bibliotekach szkolnych w oparciu o podstawę prawną.

Po zakończeniu zajęć uczestnik powinien:
Znać podstawę prawną, poprawnie ewidencjonować i udostępniać bezpłatne podręczniki zgodnie z wypracowanymi procedurami i regulaminem.

Treści programowe:
1. Podstawa prawna wprowadzenia do bibliotek bezpłatnych podręczników.
2. Ewidencja podręczników.
3. Inwentaryzacja podręczników
4. Opracowanie regulaminu i procedur ewidencjonowania i udostępniania podręczników.