Jak wspomagać szkoły w pracy z e-podręcznikami?

ORE zaprasza nauczycieli bibliotekarzy z bibliotek pedagogicznych i szkolnych a także dyrektorów szkół na spotkanie pt. Jak wspomagać szkoły w pracy z e-podręcznikami?

Celem jest pokazanie roli nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w procesie uczenia (się), a także omówienie zadań szkoły, biblioteki i zewnętrznych partnerów szkoły, związanych z kształtowaniem kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. W czasie spotkania zaprezentowane zostaną e-podręczniki, jak również inne metody i narzędzia służące nowoczesnemu uczeniu.  Omawiane będą przykłady działań wspierających nauczycieli i szkoły w pracy z TIK.

źródło i szczegóły: https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/1402