KONTAKT

KSIĘGOZBIÓR
POWIATOWEGO OŚRODKA
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

ul. Os. 1 Maja 16a
44-300 Wodzisław Śl.

tel. (32) 72-93-210
e-mail: ksiegozbior@podn.wodzislaw.pl