NASZE ZASOBY

Księgozbiór PODN znajduję się na parterze budynku Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Każdy użytkownik znajdzie u nas interesujące materiały. Oferujemy zbiory z zakresu:

– nauk pedagogicznych i dziedzin pokrewnych (psychologii, socjologii czy filozofii),

– bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,

– kultury, sztuki, historii i wiedzy o literaturze,

– polityki oświatowej państwa,

– literatury pięknej (poczytne powieści, klasykę i poezję).

Ponadto posiadamy bogatą bazę czasopism pedagogicznych i popularnonaukowych .