Biuletyn Metodyczny

ObrazSerdecznie zachęcamy nauczycieli
do przesyłania artykułów,
które zostaną zamieszczone
w kolejnym numerze
Biuletynu Metodycznego

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli jest wydawcą czasopisma: Biuletyn Metodyczny.
Biuletyn ukazuje się dwa razy do roku w styczniu i wrześniu.
Na stronach czasopisma zamieszczane są wartościowe artykuły doradców metodycznych oraz nauczycieli z naszego regionu.
Można tam znaleźć wiele użytecznych materiałów, konspektów lekcji a także relacji z prac PODN.

Wymagania edytorskie – informacje techniczne

Tekst w programie OpenOffice.org Writer, Microsoft Word; format *.odt, *.doc
Format: A5
Czcionka: Times New Roman
Wielkość czcionki: 10
Interlinia: 1 wiersz
Wcięcie pierwszego wiersza: 2cm
Marginesy: 2cm
Artykuł musi zawierać dane autora: imię, nazwisko, szkoła.
Tekst w podanym formacie wysłać drogą elektroniczną na adres:

lgancarz@podn.wodzislaw.pl
lub
khawel@podn.wodzislaw.pl
arozycki@podn.wodzislaw.pl

tel. 32 7293210
link do strony zawierającej archiwalne numery Biuletynu Metodycznego:
Biuletyn Metodyczny