SIEĆ WSPÓŁPRACY BIBLIOTEKARZY

Zapraszamy do logowania się  na Platformie Moodle Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli gdzie znajduje się kurs dla nauczycieli bibliotekarzy.