Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla nauczycieli bibliotekarzy

Serdecznie zapraszam nauczycieli bibliotekarzy na spotkanie informacyjno – szkoleniowe w dniu 29.09.2015 r. (wtorek) o godzinie 15.00 w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl. (os. 1 Maja 16 A)

Tematyka spotkania:

  • organizacja pracy w nowym roku szkolnym w zakresie wspomagania bibliotek szkolnych
  • podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
  • sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy (Platforma Moodle)
  • konkursy i imprezy
  • bieżące sprawy

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa za pomocą formularza zapisu